Menu
Kategorie

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Správcem Vašich osobních údajů je Marcela Šerá – Golds4you, se sídlem Studentská 6, Plzeň, 323 00, identifikační číslo: 06896308, dále také jako „správce“.

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty info@golds4you.com, telefon 604 843 125. Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správce Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které provádí.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

K poskytování osobních údajů dochází v rámci objednávky služeb či v rámci zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu Golds4you.

Osobní údaje uživatelů

Zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail.

Osobní údaje návštěvníků

Během prohlížení našich webových stránek automaticky získáváme některé údaje, jako jsou: IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo na:

  • požadovat přístup k Vašim údajům,
  • kopii Vašich osobních údajů v elektronické formě (přenositelnost údajů),
  • opravu Vašich osobních údajů v případě, že údaje jsou nesprávné, nepřesné, nebo neúplné, popř. na omezení jejich zpracování,
  • vymazání Vašich osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby podílející se na realizaci služeb na základě kupní smlouvy. Dále jsou to osoby zajišťující pro správce veškeré služby související se správou a provozem e-shopu, poskytovatelé hostingových služeb a platebních bran.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Platby kartou

Správce využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Veškeré platební údaje jsou zpracovávány poskytovatelem platební brány. Správce neuchovává a nemá k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Cookies

Naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou cookies?

Jedná se o krátké textové soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají do vašeho počítače, mobilu anebo jiného zařízení a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel vrátí na webovou stránku.

Jaké druhy cookies existují?

Rozeznáváme tzv. „dočasné cookies“, které se aktivují vždy při návštěvě webové stránky a po ukončení prohlížení se automaticky smažou a tzv. „trvalé cookies“, které zůstávají uložené v počítači, nebo v jiném zařízení i po skončení prohlížení webové stránky, pokud je uživatel sám nevymaže.

Soubory cookies jsou užitečné, protože slouží zejména k analýze návštěvnosti našich stránek a k zajištění vyššího komfortu při používaní našich webových stránek.

Soubory cookies nemohou prozkoumávat osobní data, ani váš počítač nebo jiné zařízení.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

K zapamatování si osobního nastavení - umožňují například zapamatovat obsah vašeho košíku.

Statistické údaje – z důvodu zlepšování kvality našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou, jsou zcela anonymní.

Souhlas

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jestli nesouhlasíte s použitím cookies, musíte je buď vypnout ve vašem prohlížeči, nebo nepokračovat v prohlížení našich webových stránek.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky nebo registrací v našem internetovém obchodě potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky měnit a upravovat podle platné legislativy. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.